Om oss

diplom, hund, svenska terapihundskolan,

Ines "Banana" och Caroline är ett certifierat besökshundsteam och har genomgått utbildning och examen via Svenska Terapihundskolan. 

Ines engagerar, uppmuntrar och motiverar till samtal och aktivitet precis som en besökshund skall göra. Tillsammans med sin hundförare Caroline utgör de ett team där Ines står för lugn, kärlek, och omtanke och Caroline tillför energi och humor. Lugna samtal och gosstunder mixas med anpassade och uppmuntrande aktiviteter för alla deltagarna under besöket.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Om besökshund och utbildningen

 
Ett besökshundsteam gör besök hos en grupp på till exempel ett äldreboende, gruppboende eller LSS-boende (13 år och upp). Teamet ger stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Hunden blir lätt en naturlig punkt som man pratar och utgår ifrån.  
Besök av ett hundteam har många positiva effekter. Forskning har visat att dessa besök ger bland annat;
 

 • Sänkt blodtryck

 • Minskad smärta

 • Minskad stress, oro & ångest

 • Ökar våra må-bra hormoner bla Oxytocin

 • Mental stimulans

 • Minskar nedstämdhet och ensamhet.

  Utbildningen vi har gått innehöll både teoretiska och praktiska inslag samt praktik. Ämnen som studerades var bla:
   

 • Djuromsorg och hälsa

 • Hundens etologi

 • Hundens träning

 • Människans hälsa, etik och värdegrund Kommunikation, bemötande och förhållningssätt

 • Besökshundens insatser anpassade till individ

 • Lagar och regler angående hund i verksamhet

 • Riskanalys och arbetsmiljöfrågor
  Smittspridning, zoonoser och hygien


Alla hundteamen (hund samt förare) som certifieras är noggrant testade och tränade för att klara jobbet som socialt tjänstehundteam. Hunden ska kunna hantera att någon är ledsen eller förvirrad, vara lyhörd för otydligt tal och svårtolkat kroppsspråk, kunna stimulera en håglös eller deprimerad person, lugna en överaktiv och orolig och motivera en initiativlös person till aktivitet. Under utbildningen tränas hundförarens förmåga att tyda sin hunds signaler och hantera hunden i alla tänkbara situationer med syfte att säkerhetsställa tryggheten för både deltagare och hund.
 

Ett hundbesök kan se ut på väldigt många olika sätt beroende på vem besökshundteamet träffar, hur många, förmåga och tillstånd på deltagare/ deltagarna, plats och lokal, anledning till besöket och mycket annat. Som hundförare är jag kreativ, flexibel och lyhörd för att alltid kunna anpassa vår  aktivitet på plats ett härligt hundbesök. 

 

Ines har en fantastisk förmåga att inte lämna någon oberörd. Hon ser alla, hon dömer ingen, hon möter alla på samma villkor och hennes lugn och glädje smittar av sig.

besökshund, reko, social tjänstehund.jpeg
besokshund.jpeg

Boka oss

Kontakta oss så kan vi tillsammans se över just ert behov, era förutsättningar och era önskemål för att skapa de bästa förutsättningarna för ett eller flera framgångsrika hundbesök hos er. Vi gör besök hos enskilda individer men även i grupp med max 3 deltagare per gång, och med en minimiålder på 13 år.

 

Vill ni veta mer om oss, hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa just dig/er, prisuppgifter eller om det är något annat ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss på:

 

E-post: ekhammarhund@gmail.com

Instagram:
Facebook:

 

Självklart följer vi både Socialstyrelsen och Jordbruksverkets regler och rekommendationer angående djur i besöksverksamhet. Vi anpassar oss även efter de regler och bestämmelser som eventuellt finns hos de verksamheter som vi enligt avtal besöker.

 

 • Instagram
 • Facebook
terapihund.jpeg