top of page

Förebygga ljudrädsla-kurs.  

Ljudrädsla är otroligt vanligt och kan uppstå närsomhelst i livet. Att leva med rädsla kan orsaka permanenta psykiska såväl som fysiska skador på hunden. Det allra bästa sättet är att träna förebyggande, dvs innan hundar börjar visa tecken på rädsla för ljud. Den här kursen innehåller många bra övningar för det, samt smarta strategier för hur du kan tänka i vardagen när skrämmande ljud plötsligt uppstår. Självklart är hundkursen reko och belöningsbaserad.

Kursen är uppdelad på totalt 3 träffar á 1h inkl dokumentation i flera delar med övningar i text och film. Stöttning via mail mellan tillfällena ingår.

 

Pris 1900 SEK inkl moms. Online och på plats. Se övriga villkor här.

bottom of page