top of page

Theory of mind, självmedvetenhet hos hund och komplexa känslor.


Att hundar har känslor har vi länge vetat, grundkänslor som glädje, sorg, rädsla, ilska, förvåning känns numera helt givet att hundar känner. Komplexa känslor som stolthet, avundsjuka, skam, skuld, empati etc då? Ja, här är man inte helt överens.


Okej men vänta stopp vad är skillnaden på de olika kategorierna av känslor? Jo, grundkänslorna sägs inte kräva självmedvetenhet eller Theory of mind för att man ska kunna känna dem, medan de komplexa känslorna kräver dessa. Theory of mind är svårt att översätta på ett korrekt sätt men inlevelseförmåga är det närmsta man kommer. Det betyder alltså förmåga att sätta sig in i vad en annan individ tänker och känner, att kunna ha en teori om vad som försiggår i en annans medvetande, och även förståelsen för att detta kan skilja sig från vad man själv känner och tänker och vet.

I boken Canine Confidential skriven av forskaren Marc Bekoff står det att hundar visar prov på Theory of mind när de leker med varandra, han menar på att hundar i lek hela tiden anpassar sig efter varandra, "läser den andras tankar" och listar ut den andra hundens nästa move. Själva grejen att de verkar fundera vad den andra hunden vill leka och justerar sin egen lek efter det är ju bevis på Theory of mind menar Bekoff, och jag håller med. Jag är ju övertygad om att hundar har humor, och det i sig skulle betyda att de även har förmåga till Theory of mind, då det går ut på att förstå vad andra tycker är roligt och att göra det, att förstå vad det man gör har för effekt på andra. Annat som jag tycker tyder på att de har denna förmåga är att de verkar förstå när man råkar göra något man inte menar, exempelvis kliver på deras tass. Nu har jag aldrig klivit på någons tass med flit men jag är helt säker på att jag skulle få en helt annan reaktion av hunden om jag gjorde det än när jag råkar och säger förlåt.


Varför är man inte överens? Jo, för även om det som ni ser finns saker som pekar på det, finns det begränsat med studier som visar att hundar har förmåga till Theory of mind. Det finns dock både gamla och rätt färska studier (2021) som visar att hundar kan vara självmedvetna.

Jag tror personligen att det är individuellt, jag tror absolut att det finns hundar som känner komplexa känslor. Stolthet exempelvis tycker jag man kan se hos varenda jycke som nån gång gått ett viltspår. Avundsjuka ser jag hos mina egna hundar varje gång jag klappar den ena utan att precis samtidigt klappa den andra.

Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att hundar är en annan art, och därmed är det rätt sannolikt att exempelvis deras skam och empati har lite andra orsaker och ser lite annorlunda ut än för oss. Jag tror inte att man helt kan likställa våra känslor och hundars rakt av, men jag lägger ingen värdering i det ena eller det andra, hundars känslors är viktiga, precis som våra.33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page